Dags för kickoff!
Plats: Digitalt via Teams
Tid: 19.00
Datum: Onsdag 31 januari 2024

Anmälan till: info@balticsalmonfund.com

Med stöd av Postkodstiftelsen så inleder nu Stiftelsen för Östersjölaxen ett flerårigt projekt för att stärka, stötta och hjälpa alla de ideellt arbetande krafter ute i landet som förvaltar våra älvar och åar med vild lax och vild öring.

– Det här är ett unikt projekt som möjliggjorts tack vare pengar från Postkodstiftelsen och som gör det möjligt för oss i Stiftelsen för Östersjölaxen att dela med oss av våra kunskaper, hjälpa, stötta och bidra med kunskaper helt utan kostnad för de ideella organisationer som förvaltar våra vatten, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Axel Wenblad och fortsätter:

– Projektet handlar om konkreta åtgärder, mycket verkstad, där Stiftelsen kan bidra med att ta fram förenklade förvaltningsplaner, manualer för tillsynspersonerna för att underlätta tillsynen och rapportering till polisen vid överträdelser, hjälp med att hantera redovisning och bokföring, stöd för att genomföra möten digitalt, videomöten, hjälp med att teckna avtal för olika digitala tjänster och mycket mer. Nu är det dags att fokusera på och satsa på våra förvaltningsorgansationer.

Länk skickas ut via epost några dagar innan mötet – och glöm inte att anmäla dig!