LAXSKYDDARE

– För en hållbar förvaltning av vilda lax- och öringsbestånd i Östersjön och dess vattendrag

AKTUELLT

Börja att ladda för den 20 november

Börja att ladda för den 20 november

Bocka för den 20 november i din kalender då Stiftelsen för Östersjölaxen arrangerar det vi kallar en “beertie” - vi binder flugor och kör en web-auktion till förmån för Stiftelsens arbete. – Vi...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här...

Laxen i Östersjön behöver ditt stöd!

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Mycket beror på dess utsatta läge, omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Vattenkraften och de genom flottningen ödelagda biotoperna har minskat andelen kvarvarande vildlaxbestånd runt Östersjön

till hälften. Olika former av yrkes- och fritidsfiske är idag orsak till en stor del av dödligheten för den vuxna laxen. Det sker fiske efter lax i såväl vattendrag, längs kusterna och ute till havs. Nu kan du bli en del av skyddet av vår vilda lax och du kan bidra till ett mer balanserat fiske efter lax. Du kan bli en LaxSkyddare!

LÅNGSIKTIGHET

Vi vill skapa en långsiktig och hållbar laxförvaltning där vi tar hänsyn till bestånd, status och naturlig produktion. Vi ska inte ta ut mer lax än vad beståndet tål. Det handlar om att tänka på framtiden, för oss, miljön och för laxen.

ÅTERSKAPA

För att laxen och öringen ska må så bra som möjligt så måste vi återställa våra älvar, skapa vandringsvägar, återställa lekbottnar och se till att de unika vilda laxar vi har kvar får en chans att vandra upp och producera så många nya laxar som det är möjligt.

Agera snabbare

Vi måste också kunna agera snabbare och se till att svaga bestånd skyddas genom att arrendera upp fiskevatten i nära anslutning till svaga vildlaxälvar och genom avtal med yrkesfisket för att begränsa uttaget på enskilda bestånd. Vi vill skapa förutsättningarna för en beståndsspecifik förvaltning där varje bestånd förvaltas utifrån just sina förutsättningar.

Därför ska du bli LaxSkyddare

Du blir

en del av en viktig gräsrotsrörelse där varje enskild invid är viktig liksom varje enskilt bidrag. 

Du visar

ett ekologiskt patos för den viktiga resurs som Östersjölaxen är.

Du får

en exklusiv pin som du kan bära på dina kläder och som visar att du tagit ställning för Östersjölaxen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare betyder att du blir en del av en levande community som för en aktiv dialog, upplysande arbete och som skapar opinion. Vi kommer att använda ditt bidrag i det arbetet och i konkreta åtgärder som gynnar den vilda Östersjölaxen och den havsvandrande öringen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare, signalerar att man är villig att leda en mindre del av sina egna resurser, för att rädda den fantastiska resurs som laxen är. Ditt bidrag kommer att gå till att skapa opinion för att få upp laxen på agendan.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare är att stödja ett otroligt viktigt arbete som utförs av en oberoende allmännyttig Stiftelse – dvs Stiftelsen för Östersjölaxen. Vi kommer att använda ditt bidrag till praktiska åtgärder som främjar den vilda laxen och havsöringen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare är att visa andra att du har tagit ställning och att du stöder arbetet för att skydda vår vilda lax och havsöring. Ditt bidrag kommer att gå till att stödja projekt i enskilda förvaltningsområden.

Få nyheter (gratis) direkt till din e-post

GÅ MED NU!

Klicka för att bli LaxSkyddare

Laxskyddare.se är en del av Stiftelsen för Östersjölaxen.
Support för tekniska frågor: helpdesk@winterkvist.com