LAXSKYDDARE

– För en hållbar förvaltning av vilda lax- och öringsbestånd i Östersjön och dess vattendrag

Du kan Swisha din donation direkt till oss så skickar vi boken. Använd QR-koden här intill. Sitter du med din mobiltelefon – fotografera av QR-koden, spara bilden i ditt fotobibliotek och använd sedan funktionen att läsa av en QR-kod, direkt i Swish-appen. 
Glöm inte att skicka med namn, adress och postnummer i meddelandrutan så att vi vet vart vi ska skicka boken.

Scanna QR-koden, fyll i namn, adress, postadress och e-post och swisha. Då blir du laxskyddare i ett år och vi skickar boken BALTLAX och en pin.

QR-koden är medlemskap, enskild, 688 kronor. Glöm inte att ange vart vi ska skicka boken
– adress/postadress och din epostadress så att du får vårt nyhetsbrev också.

Scanna QR-koden, fyll i namn, adress, postadress och e-post och swisha. Då blir du laxskyddare i ett år och vi skickar boken BALTLAX och en pin.

QR-koden är medlemskap, familj 1188 kronor. Glöm inte att ange vart vi ska skicka boken
– adress/postadress och din epostadress så att du får vårt nyhetsbrev också.


100 Kronor


200 kronor


300 kronor


500 kronor


1000 kronor

Swisha ditt stöd direkt till Stiftelsen för Östersjölaxen

Starta Swish-appen, välj att scanna kod och välj belopp ovan. Tack för ditt bidrag!

AKTUELLT

Finskt fulfiske efter vildlax i Östersjön

Finska myndigheter struntar i alla vetenskapliga råd och tänker fortsätta fiska lax i full skala och kallar det för ”vetenskapligt fiske” anser intresseorganisationen, ÖIS. – Jag blir uppriktigt...

Laxen i Östersjön behöver ditt stöd!

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Mycket beror på dess utsatta läge, omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Vattenkraften och de genom flottningen ödelagda biotoperna har minskat andelen kvarvarande vildlaxbestånd runt Östersjön

till hälften. Olika former av yrkes- och fritidsfiske är idag orsak till en stor del av dödligheten för den vuxna laxen. Det sker fiske efter lax i såväl vattendrag, längs kusterna och ute till havs. Nu kan du bli en del av skyddet av vår vilda lax och du kan bidra till ett mer balanserat fiske efter lax. Du kan bli en LaxSkyddare!


Vill du visa andra att du är laxskyddare så kan du använda det här märket – länka gärna hit så blir vi ännu fler.

 

 

LÅNGSIKTIGHET

Vi vill skapa en långsiktig och hållbar laxförvaltning där vi tar hänsyn till bestånd, status och naturlig produktion. Vi ska inte ta ut mer lax än vad beståndet tål. Det handlar om att tänka på framtiden, för oss, miljön och för laxen.

ÅTERSKAPA

För att laxen och öringen ska må så bra som möjligt så måste vi återställa våra älvar, skapa vandringsvägar, återställa lekbottnar och se till att de unika vilda laxar vi har kvar får en chans att vandra upp och producera så många nya laxar som det är möjligt.

Agera snabbare

Vi måste också kunna agera snabbare och se till att svaga bestånd skyddas genom att arrendera upp fiskevatten i nära anslutning till svaga vildlaxälvar och genom avtal med yrkesfisket för att begränsa uttaget på enskilda bestånd. Vi vill skapa förutsättningarna för en beståndsspecifik förvaltning där varje bestånd förvaltas utifrån just sina förutsättningar.

Därför ska du bli LaxSkyddare

Du blir

en del av en viktig gräsrotsrörelse där varje enskild invid är viktig liksom varje enskilt bidrag. 

Du visar

ett ekologiskt patos för den viktiga resurs som Östersjölaxen är.

Du får

en exklusiv pin som du kan bära på dina kläder och som visar att du tagit ställning för Östersjölaxen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare betyder att du blir en del av en levande community som för en aktiv dialog, upplysande arbete och som skapar opinion. Vi kommer att använda ditt bidrag i det arbetet och i konkreta åtgärder som gynnar den vilda Östersjölaxen och den havsvandrande öringen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare, signalerar att man är villig att leda en mindre del av sina egna resurser, för att rädda den fantastiska resurs som laxen är. Ditt bidrag kommer att gå till att skapa opinion för att få upp laxen på agendan.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare är att stödja ett otroligt viktigt arbete som utförs av en oberoende allmännyttig Stiftelse – dvs Stiftelsen för Östersjölaxen. Vi kommer att använda ditt bidrag till praktiska åtgärder som främjar den vilda laxen och havsöringen.

Hit går dina pengar

Att vara LaxSkyddare är att visa andra att du har tagit ställning och att du stöder arbetet för att skydda vår vilda lax och havsöring. Ditt bidrag kommer att gå till att stödja projekt i enskilda förvaltningsområden.

Slå på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet är gratis och kommer då och då, när vi har något viktigt att berätta. De uppgifter du lämnar till oss stannar här och kommer inte att säljas vidare. Vi kommer bara att använda dina uppgifter för Stiftelsens för Östersjölaxen eller Laxskyddare.

GÅ MED NU!

Klicka för att bli LaxSkyddare

Laxskyddare.se är en del av Stiftelsen för Östersjölaxen.
Support för tekniska frågor: helpdesk@winterkvist.com