LAXSKYDDARE

– För en hållbar förvaltning av vilda lax- och öringsbestånd i Östersjön och dess vattendrag

Du kan göra skillnad – därför ska du bli LaxSkyddare!

Laxen är en vandringsfisk och genomgår flera tuffa moment under sin livstid. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. De förbereds sedan för ett liv i havet, blir silvriga och kallas då smolt. Smolten vandrar mot havet, och det första havsåret är kritiskt. De måste hitta föda samt undvika predatorer. De flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar.

Livscykel

Det är den livscykel som gäller för vår vilda Östersjölax och för den havsvandrande öringen. Två arter som står inför flera hot, på olika plan och det är här du och ditt bidrag kommer in i bilden. Stiftelsen för Östersjölaxen är en ideell stiftelse som jobbar för en långsiktig och hållbar förvaltning av lax- och öringbestånd.

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna.Starka bestånd ger ett attraktivt sportfiske och skapar förutsättningar till arbetstillfällen genom en utvecklad fisketurism. 

Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål.

Bidrag

Ditt bidrag kommer att bli en viktig del i Stiftelsens arbete, men det handlar om mer än pengar. I rollen som laxSkyddare så är du också en del i en livaktig community och du kommer att bli en del av stiftelsens bollplank. Vi kommer att ställa frågor, initiera diskussioner om olika frågor vi kommer att fråga alla våra LaxSkyddare om vad ni tycker.

Du kan välja att bli individuell medlem, teckna ett familjemedlemskap och betala en fast summa per månad eller betala ett års medlemskap direkt.

LaxSkyddare kommer att vara ett viktigt bidrag i skyddet av vår vilda lax där varje enskild medlem är viktig. Du kan göra skillnad!

Slå på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet är gratis och kommer då och då, när vi har något viktigt att berätta. De uppgifter du lämnar till oss stannar här och kommer inte att säljas vidare. Vi kommer bara att använda dina uppgifter för Stiftelsens för Östersjölaxen eller Laxskyddare.

GÅ MED NU!

Klicka för att bli LaxSkyddare

Laxskyddare.se är en del av Stiftelsen för Östersjölaxen.
Support för tekniska frågor: helpdesk@winterkvist.com