LAXSKYDDARE

– För en hållbar förvaltning av vilda lax- och öringsbestånd i Östersjön och dess vattendrag

Här hittar du frågor och svar

Varför ska jag bli laxskyddare?

Ditt bidrag kommer att bli en viktig del i Stiftelsens arbete, men det handlar om mer än pengar. I rollen som laxSkyddare så är du också en del i en livaktig community och du kommer att bli en del av stiftelsens bollplank. Vi kommer att ställa frågor, initiera diskussioner om olika frågor vi kommer att fråga alla våra LaxSkyddare om vad ni tycker.

Du kan välja att bli individuell medlem, teckna ett familjemedlemskap och betala en fast summa per månad eller betala ett års medlemskap direkt.

LaxSkyddare kommer att vara ett viktigt bidrag i skyddet av vår vilda lax där varje enskild medlem är viktig. Du kan göra skillnad!

Vilka ligger bakom laxskyddare?

Laxskyddare ingår som den del i Stiftelsen för Östersjölaxen

Hur blir jag laxskyddare?

Du kan välja att bli individuell medlem, teckna ett familjemedlemskap och betala en fast summa per månad eller betala ett års medlemskap direkt. Du hittar de olika stödmedlemskapen i vår webbutik.

Webbutik

Kan jag byta medlemskap?

Du kan byta medlemskap, avbryta, ta en paus – det väljer du själv. Du hittar funktionerna under Mitt Konto

Hur blir jag stödmedlem och får boken BALTLAX?

Är du idag individuell medlem, familjemedlem – per månad eller per år så avslutar du först ditt medlemskap (Mitt Konto).
Sedan tecknar du ett nytt medlemskap – individuellt stödmedlemskap för ett år eller familje-medlemskap.

Vart går pengarna?

De går oavkortat till Stiftelsen för Östersjölaxen och vi använder dina pengar för att stödja forskning, lösa in fångstredskap och en rad andra konkreta åtgärder som syftar till att stärka våra bestånd av vild lax och öring.

Slå på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet är gratis och kommer då och då, när vi har något viktigt att berätta. De uppgifter du lämnar till oss stannar här och kommer inte att säljas vidare. Vi kommer bara att använda dina uppgifter för Stiftelsens för Östersjölaxen eller Laxskyddare.

GÅ MED NU!

Klicka för att bli LaxSkyddare

Laxskyddare.se är en del av Stiftelsen för Östersjölaxen.
Support för tekniska frågor: helpdesk@winterkvist.com