Nu finns 2023 års rapport från de svenska Östersjölaxälvarna att ladda ned. Rapportern är en genomgång och inrapportering om läget i de svenska laxälvarna med vild lax och öring.

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Det är en rapport som tas fram årligen och nu är 2023 års rapport sammanställd.

Älv för älv

Rapporten visar älv för älv hur förvaltningen ser ut, fisketillsyn, sportfiskets fångster och uttag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. I informationen finns också med viktig information om fisket, sjukdomssituation och mängden fångad fisk (vild öring och lax) samt intäkter som sportfisket genererar.

Läs mer på Stiftelsens hemsida där du även kan ladda ned rapporten som pdf-fil