Svensk Sportfiskehandel är en branschorganisation för några av de största svenska leverantörer och distributörerna till de svenska sportfiskebutikerna, är en nygammal laxskyddare.
– Det var ett enkelt beslut. Vi gillar det Stiftelsen gör och nu sedan vi kommit igång med Sportfiskemässan igen så har vi medel att kunna stötta olika projekt, säger Håkan Norling, ordförande för organisationen.

Förutom Sportfiskemässan så fungerar Svensk Sportfiskehandel också som en samarbetsorganisation med målet att få fler att sportfiska. Framför allt barn och ungdomar. Samtidigt som Svensk Sportfiskehandel vill att branschen ska ta sitt ansvar för miljön och för de produkter som tillverkas.

– Vi måste se till att städa framför egen dörr och ska vi få fler att fiska så måste vi ha en trovärdighet i det vi säger. Sportfiskare är i allmänhet miljömedvetna och vill ta hand om våra fiskar och fiskevatten.

I arbetet ligger att se till att fiskeredskap som spön, rullar och beten produceras på ett miljövänligt sätt. Det handlar om att påverka hela kedjan från tillverkare till distributör och sportfiskare.

Även om det går framåt så har vi en del att jobba med. Till exempel så har vi drivit ett mindre försöks projekt tillsammans med några av de största sportfiskebutikerna med insamling av förbrukad lina. Det finns idag ca. 300 återförsäljare som har tillgång till en spolmaskin. Den kund som behöver ny lina på sin rulle spolar i regel av 80% av den ursprungliga mängden i butiken. Ett problem är att de gamla linorna som våra butiker samlat in, vill eller kan ingen ta emot för återvinning. Här måste även producenterna ta ett ansvar, menar Håkan Norling.

Producentansvar

I enlighet med det nya plastdirektivet från EU, som går ut på att minska mängden plastavfall i våra hav och vatten. Så, ska det finnas en fungerande en producent ansvarsorganisation på plats vid årsskiftet 2024/25

Svensk Sportfiskehandel arbetar just nu med få den nya organisationen på plats och vilka redskap som ska omfattas av den. Det här är något som kommer påverka hela branschen i framtiden.

– Från EU håll så kommer det också nya krav på vilka material och vilka redskap som är OK att använda och hur redskapen ska tillverkas. Det kommer också krav på bättre märkning för att få bättre koll på tappade garn och fiskeredskap. De här nya reglerna kommer i första hand att gälla yrkesfisket, som ju står för merparten av plastavfallet i våra hav, men också för oss som sportfiskare.

Svensk Sportfiskehandel är med och arrangerar Sportfiskemässan som vartannat år alternerar mellan Stockholm och Jönköping. Mässan låg nere i 4 år på grund av pandemin. Men, efter årets succé mässa så har vi återigen möjlighet att lämna bidrag till Stiftelsen för Östersjölaxen som redan från starten varit en viktig organisation för att minska fisketrycket på laxen i Östersjön.

Exempel

– Ett annat exempel som vi bidrar till är Klassdraget som startades av Sportfiskarna och Svensk Sportiskehandel för mer än 10 år sedan. Det är ett arrangemang i samarbete med Sportfiskarna i Sverige där barn och ungdomar får prova på att fiska, många för första gången och där kidsen får behålla de metspön och pimpelspön som de använt under aktiviteten. Under 2023 så var det ca. 14 000 barn och 600 skolklasser som utnyttjade Klassdraget och det är ett av de största föreningsdrivna projekten i våra skolor.

Svensk Sportfiskehandels medlemmar.

Pure Fishing
CWC
Svart Zonker
Bios
Dart
Shimano
Loop
Flydressing
Guideline

Nästa sportfiskemässa arrangeras på Elmia, Jönköping, 15-17 mars 2024.