Havs- och Vattenmyndigheten, som har till uppgift att bland annat besluta om ramarna för förvaltningen av de svenska älvarna, åarna, sjöarna, kuster och hav. Målet är att denna förvaltning ska vara beståndsanpassad. För dig som sportfiskare så innebär det att du måste läsa på även de lokala reglerna – innan du ger dig ut på din fisketur. 

Det finns nämligen inget helt enhetligt regelverk därför att HaV vill att de som står med stövlarna i vattnet ska bestämma om vilka regler som gäller. Fiskförvaltningen ska grundas på ett ekosystemtänk, vara lokalt förankrad och målet är ett hållbart nyttjande och livskraftiga bestånd.

Olika tider

Konkret så innebär det inom ett och samma område, inom kanske bara ett par mil så kan, exempelvis fisketiden, den tid då du tillåts att fiska variera – mellan två olika vatten.

– Det är inte alls ovanligt. Det kan vara två vatten inom samma län, nära varandra men då förvaltningen ska utgå ifrån hur lax och öring mår, hur det står till med bestånden så är det de lokala reglerna som gäller. Varje vatten ska förvaltas utifrån de egna förutsättningarna och bestånden, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Ramarna

Enkelt uttryckt så sätter Havs- och vattenmyndigheten ramarna men, och det är ett viktigt men – de enskilda förvaltningsorganisationerna kan sätta snävare gränser och regler. 

– En beståndsbaserad förvaltning är något som Stiftelsen jobbat för länge och det betyder att de lokala förvaltningsorganisationerna, de som kan och känner till sina vatten är de som ska bestämma vilka regler som gäller, fortsätter Thomas Johansson.

Det betyder också att reglerna kan komma att förändras år till år.

– Så kan det bli om den förvaltningsorganisation som har hand om vattnet beslutar det. Det viktigaste är hur fisken i vattnet mår och under en säsong så kan saker förändras, så du som sportfiskare måste läsa på och kolla upp vilka regler som gäller, innan du ger dig ut på en fisketur, säger Thomas Johansson. 

Fångstrapportering

I sammanhanget är det också viktigt att understryka vikten av att lämna fångstrapporter:

– Fångstrapporterna är mycket viktiga av flera skäl. För att förvalta ett bestånd är det en förutsättning att vi känner till fångster och uttag.   De är ett viktigt underlag för att kunna berätta för beslutsfattare hur värdefullt sportfisket i våra vatten faktiskt är och hur mycket det betyder för en mycket stor grupp enskilda. Det är också viktig information som berättar om hur många som fiskar, var de fiskar och det är en bra indikator hur det står till med fisket i ett vatten. Stiftelsen sammanställer data och information om våra vatten med bestånd av vild lax och vild öring varje år och där är fångstrapporterna mycket viktiga, säger Thomas Johansson.