Sex videor om laxen, öringen, laxfällor och vattenkraften – och om entreprenörerna och de som ser värdet i att bevara och förvalta vård vilda lax- och öringstam

Här är våra videro om laxen, äringen och om det vi och andra gör.

Laxen – en unik fiskart

Varje lax är extremt väl anpassad för det vatten den fötts i. Under tio tusentals år har den anpassats, genetiskt, för att överleva och fortplanta sig i just sitt vatten. Det är en helt unik, fantastiskt fiskart som har en kusin – öringen som ibland vandrar, ibland stannar kvar och som även den anpassats för sitt hemmavatten.

Vad är kompensationsodling?

Mer än 5 miljoner laxar sätts ut årligen i så kallad kompensationsodling. Det är mer lax än de mängd som produceras vilt. De odlade laxarna är ett hot de vilda bestånden då deras genuppsättning bara kommer från ett fåtal individer. Kompensationsodlingen kostar dessutom mycket pengar och håller igång ett yrkesfiske som slår mot även vilda bestånd.

Vattenkraftens baksidor

Bara några procent av alla kraftverk har fungerande laxtrappor som gör att fisk kan vandra upp och ned, förbi kraftverkens dammar. Det leder till att vandrande fisk, däribland lax och öring inte kan vandra upp i vatten för att leka och inte kan vandra ned till sjöar och hav. Vattenkraften har en baksida och en stor miljöpåverkan.

Laxfällan – vem ska äta den fisk vi fångar?

Trots svaga, hotade bestånd så är det fortfarande tillåtet med ett yrkesfiske och ett närmast fritt, oreglerat fritidsfiske i älvmynningarna. Vi fiskar på hotade bestånd och tar upp fisk som det svenska Livsmedelsverket inte tycker att vi ska äta. Så har ser de moderna laxfällorna ut och så här effektiv fiskar de – på hotade bestånd.

Laxen värde – Entreprenörerna

Från norr till söder så så fiskar vi lax och öring. Fisk som är oändligt mycket mer värda i vattnet än på våra middagsbord. Här berättar entreprenörer och sportfiskare vad lax/öring är värda för dem och deras bygd – från Kalix i norr till Mörrum i söder.