Det finska jord- och skogsbruksministeriet meddelar nu att myndigheten kommer att tillåta fiske efter lax inom det område som det Internationella havsforskningsrådet, ICES, avrått ifrån.

Det vetenskapliga underlag som ICES lämnat till EU-kommissionen, inför beslut om årets fiskekvoter i Östersjön, innehöll ett stopp för fiske efter lax i höjd med gränsen mot Västerbotten, i Sverige. Därmed skulle fiske efter lax i område 29N och delområde 30 stoppas för att skydda det hotade laxbeståndet i Ljungan.

När beslut skulle fattas av EU:s 27 fiskeministrar så gick Sverige och Finland mot de rekommendationer som forskarna lämnat och beslöt att ställa en ny fråga till ICES i det som kallas för ”en teknisk konsultation”. 

Försåtligt

ICES har inte svarat och nu har det  finska jord- och skogsbruksministeriet beslutat tillåta fiske efter lax och ge 45 yrkesfiskare tillåtelse att fiska i det som kallas för ett ”vetenskapligt fiske”.

– Pressmeddelandet är försåtligt formulerat och det antyds att det skulle saknas vetenskapligt underlag och att det skulle råda någon slags osäkerhet runt ICES rekommendationer vilket inte alls är korrekt. ICES rekommendationer bygger på modeller, forskning och i rådet finns närmare 300 forskare som studerat och analyserat en stor mängd data. Det här är en dimridå som ska dölja det faktum att flera bestånd av lax är akut hotade, säger Hans Lundqvist, professor emeritus i fiskbiologi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), inriktning mot Östersjölaxens och öringens liv och leverne – och ledamot av Stiftelsen för Östersjölaxens styrelse.

– Det här är ett sätt att runda vetenskapliga rekommendationer och fortsätta att fiska efter lax i Östersjön. Det är en farlig lek med ord där fisket döps om till att det är ett vetenskapligt reglerat fiske och det här riskerar att rasera den gemensamma fiskeripolitiken, tillägger Hans Lundqvist.

Yrkesfiskare

Enligt beslutet så ges nu 45 fiska yrkesfiskare tillstånd att fortsätta fiska efter lax i delområde 29N och delområde 30. Antalet kan jämföras med runt 70 yrkesfiskare som finns på den svenska sidan, längs hela Östersjökusten.

– Det här går rakt mot det vetenskapen och forskarna rekommenderat och att kalla det för ett ”vetenskapligt fiske” och ett ”reglerat fiske” är direkt oansvarigt. Det vetenskapliga underlag som myndigheten nu hänvisar till motsägs av genetiska undersökningar som har gjorts och som visar att flera bestånd av lax går över på finsk sida på vägen hem till sina hemälvar, Landsbygdsminister Peter Kullgren måste kontakta sin finske kollega och be dem dra tillbaka förslaget. Jag utgår också från att EU-kommissionen inte kan acceptera förslaget, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Axel Wenblad, tidigare generaldirektör för Fiskeriverket.

Kontakt:

Thomas Johansson – thomas@balticsalmonfund.com
Mikael Winterkvist – mikael@balticsalmonfund.com