– För oss var det aldrig en fråga om vi skulle bli laxskyddare, utan hur och på vilket sätt vi kunde gå in och stödja Stiftelsen arbete. Nu går vi in med alla våra tre bolag på ett tydlgt, synbart sätt och vi uppmanar alla andra företag att göra detsamma, säger Johan Bellgran, AmikSweden.

AmikSweden har idag tydligt utsatta mål för verksamheten, miljömål, som ska nås inom vissa uppsatta tider.

– Vi vill skapa en bra miljö, en bra arbetsmiljö med människor som trivs. Då är det helt självklart att alla som jobbar hos oss också ska känna att deras arbete bedrivs på ett miljömässigt bra sätt. VI ska minska vårt brännbara avfall med 25 procent på kort tid, vi ska minska den miljöpåverkan som våra transporter medför och vi ska använda enbart förnybara material senast 2040. Det är enkla, tydliga mål som alla kan ta till sig och när vi fick Stiftelsen arbete presenterat fös oss så kunde vi att Stiftelsen för Östersjölaxen jobbar på samma raka, konkreta sätt. Därför är vi idag laxskyddare med AmiKSweden och NoPro och EVP är också med, fortsätter Johan Bellgran.

På riktigt

Enbart att bli laxskyddare räcker nu inte för Johan Bellgran och de bolag han företräder:

– Nej, ska du gå med och engagera dig så ska det göras tydligt och på riktigt. Vi har en stor bild med länk till Stiftelsen och till laxskyddare på AmiKSwedens hemsida och övriga bolag kommer att visa upp och informera om laxskydare på samma sätt vartefter deras nya hemsidor blir klara. I våra butiker på nätet finns länkar direkt till laxskyddare och vi kommer att se till att alla våra anställda får veta mer om, Stiftelsen och Stiftelsens arbete.

– För oss handlar laxskyddare och att aktivt gå in och stödja Stiftelsen som en naturlig del i hela verksamheten. Vi har våra bolag i Västerbotten, i en landsända där lax och öring har betytt så mycket historiskt och i en landsända som står för merparten av produktionen av vilda lax och vild öring. Vattnen där öring och lax leker finns häruppe och vi har många anställda som är ute och fiskar, som visas i naturen och vi vill att våra barn, barnbarn också ska kunna göra det. Naturen är den del av den bygd där vi verkar och den tillhör oss alla och är allas ansvar.

– Sedan jobbar Stiftelsen mycket konkret och effektivt genom att lösa in och arrendera fiskeplatser. Vi vet och ser att pengarna gör nytta, direkt, säger Johan Bellgran.

Nu uppmanar Johan Bellgran alla andra företag att gå in, bli laxskyddare.

– Kalla det en stafettpinne. Nu går vi med med våra tre bolag och vi utmanar och uppmanar alla andra bolag att göra detsamma – bli laxskyddare!