Vid årsskiftet blir Axel Wenblad ordförande för Stiftelsen för Östersjölaxen. Hans meriter är många och sträcker sig från rena näringslivsuppdrag till generaldirektör på Fiskeriverket och ordförande för Världsnaturfonden. En riktig drömvärvning för laxen med andra ord.

Axel Wenblad är naturvetare med masterexamen i limnologi och kemi. Han har varit generaldirektör för Fiskeriverket och han har arbetat med hållbarhetsfrågor på myndigheter och inom näringslivet, bland annat som miljöchef på Volvo samt chef för hållbar utveckling på Skanska. Han har också varit miljödirektör på länsstyrelsen i Västra Götalands län, enhetschef på Naturvårdsverket, samt ordförande för Världsnaturfonden.

– Alla dessa meriter gör Axel Wenblad till en verklig drömvärvning! Vi är mycket glada att ha kunnat knyta honom till oss. Han står för ett brett kunnande och stor erfarenhet inom rätt sektorer, säger Stiftelsen för Östersjölaxens tidigare ordförande Claes Bourghardt.

Framgångar med att rädda laxen

Stiftelsen för Östersjölaxen arbetar för att återskapa livskraftiga bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna. Ett av stiftelsens arbetssätt går ut på att arrendera fiskeplatser för att på så sätt minska antalet laxfällor längs den svenska Östersjökusten, med fokus på de älvar med svaga bestånd. Stiftelsen samlar in medel för att kunna ersätta fiskerättsägare och fiskare för att inte fiska upp laxarna, utan istället låta dem simma upp i älven för att reproducera sig.

Tillsammans med andra aktörer, har Stiftelsen bidragit till att fler vilda laxar och öringar har vandrat upp i Östersjöälvarna under senare år. Sedan starten för snart 10 år sedan har antalet laxfällor minskat med över 50 procent!

Dock kvarstår flera allvarliga hot mot de vilda lax- och öringbestånden. Sjukdomar, gifter, miljöförändringar och hinder i form av vattenkraft hotar fortfarande flera bestånd. Stiftelsen arbetar även med att på olika sätt påverka våra beslutsfattare mot en bättre förvaltning av våra bestånd och våra fiskars livsmiljöer.

– Östersjön är i kris och laxen är central för Östersjöns framtid. Här kan Stiftelsen för Östersjölaxen

spela en viktig roll. Dessutom är laxen en fascinerande fisk, säger den nyvärvade Axel Wenblad.

Fascinationen för laxen och dess viktiga roll i ekosystemet, delar Axel Wenblad med bland andra H.M Konung Carl XVI Gustaf, som är en stor naturvän och dessutom beskyddare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

– Det känns som om det finns goda förutsättningar att föra arbetet med laxen och havsöringen framåt. Vi har både kompetensen och viljan, säger Stiftelsen för Östersjölaxens generalsekreterare Thomas Johansson.