Många av de svenska älvarna och vattendragen som har vild lax och vild öring har påverkats av människan. Det kan handla om allt från dammar till rensningar och sprängningar som gör att vattnen idag inte har ett naturligt förloppp, Därför grävs det för fullt i många svenska vatten.

Ett sånt vatten är Kågeälven, strax norr om Skellefteå. En älv som haft lax men där beståndet till slut kollapsat och försvunnit för att återintroduceras med hjälp av utsatt lax bland annat från bestånden i Skellefteå- och Byskeälvar. Idag finns ett bestånd av lax, öring, harr och gädda i älven men Kågeälven flyter inte riktigt naturligt.

– Kågeälven är en fantastisk fin liten norrländsk skogsälv men den är påverkad av människan som rensat bort sten, rensat längs kanterna och där det även sprängs bort sten som var ett hinder för flottningen. Delar av älven har sett ute lite grand som ett matsalsgolv, berättar Thomas Johansson.

Sediment

Just breddning och resningen av alla stenhinder gör förvisso att de flottade timmret flyter fritt men det leder också till en sedimentering där stora delar av bottnen täcks med slam, lera och annat som älven för med sig.

– Förutom att älven lopp inte är naturligtvis så kan det också innebär att direkt hot mot lekande fisk. Lekbottnarna fylls med material som älven för med sig så därför vill vi återställa en naturlig älven med stora och små stenar, kanter som skyddas med små och stora stenar och ett vatten son såg att säga ringlar sig fram med lugna områden och med forsar, fortsätter Thomas Johansson.

Under sju veckor så har Thomas Johansson lett grävarbetet som startade en god bit upp i älven och där älven ska restaureras i stort hela vägen ned till mynningen.

– Till nästa säsong hoppas vi att kunna resultatet av allt arbete som lagts ned. Då har vi en ännu finare älv som flyter som en älv ska flyta, säger Thomas Johansson.

Thomas Johansson är Stiftelsen för Östersjölaxens generalsekreterare i vanliga fall.

 PS. I en tidigare version av texten framgick det inte helt tydligt att under 2022 så har arbetet påbörjats. Det återstår arbete som ska slutföras under 2023. Totalt kommer 20 maskinveckor att slutföras från Kusmark ned till mynningen.