Alon Schwabe, Greta von Rosen Stövind (Stiftelsen för Östersjölaxen), Daniel Fernández Pascual, Theodor Ringborg (konstnärlig chef Bonniers Konsthall) och Thomas Johansson, generalsekretare Stiftelsen för Östersjölaxen.

På Bonniers Konsthall pågår just nu en stor utställning och installation med konstnärsduon Cooking Sections där lax, livsmedelsproduktion och miljöfrågor sätts i fokus på ett helt nytt sätt.

I installationer, performance och video utforskar Cooking Sections hur vi människor lever, vad vi äter och hur vi agerar i förhållande till miljökris och klimatförändringar.

För första gången visas trilogin When [Salmon Salmon [Salmon]] i sin helhet. Verken skildrar odlad lax som ett konstruerat djur, ett av historiens allra senaste exempel på en domesticerad och industrialiserad djurart. Den första installationen, Salmon: A Red Herring, ifrågasätter vilka färger vi förväntar oss i ”naturliga” miljöer och tvingar oss att reflektera kring hur vår uppfattning av dessa färger förändras i takt med vårt klimatavtryck. Salmon: Traces of Escapees utforskar laxodlingarnas miljöpåverkan långt bortom de öppna nätkassarna och allt som slipper igenom deras maskor. I sista delen av trilogin, Salmon: Feed Chains, konfronteras besökare med laxodlingarnas automatiserade utfodringssystem. Verket kretsar kring de ekosystem som anpassas till utfodringssystem, landskapen som den odlade fisken omges av och de pellets som laxen utfodras med.

Samarbete

Undamming Rivers är resultatet av ett omfattande samarbete med Cooking Sections initierat av Bonniers Konsthall hösten 2019. Sedan dess har konstnärsduon tillbringat långa perioder i Sverige, pratat med en mängd experter och undersökt svensk ekologi och lokala samband mellan mark och vatten. Stiftelsen för Östersjölaxen finns med i ett litet hörn – vi har bidragit med underlaget till den stora utställningen – som du alltså kan se i Bonniers konsthall. Den 21 september arrangeras ett panelsamtal där Bonniers Konsthall bjuder tillsammans med ArkDes in till ett panelsamtal som fördjupar sig i frågor om vattenkraft, miljö och kultur.

Bonniers Konsthall