I vår text om beslag av nät i Boviken-området från i maj i år så föll informationen bort om att även Länsstyrelsen i Västerbotten med finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten finns med som en samarbetspartner i projektet. Det har vi korrigerat nu och lagt till det i texten.