EU Kommissionen har nu presenterat sitt förslag för 2022 års laxkvot och det är ett förslag som ligger helt i linje med ICES, det Internationella havsforskningsinstitutets rekommendationer.

Förslaget, som nu skickas vidare till Ministerrådet, föreslår en sänkt kvot från 94 496 laxar (2021) till 63 811 för år 2022. Kommissionen föreslår vidare att allt fiske efter lax i uppväxtområdena i södra Östersjön stoppas. Fiske ska bara vara tillåtet i Bottniska viken och Ålands hav – i område delområde 31, 30 och norra delen av delområde 29.

 – Går det här förslaget igenom så är det utan tvekan det bästa som hänt vad gällande förvaltningen av Östersjölaxen på flera år. Det är precis detta som Stiftelsen för Östersjölaxen länge har arbetat för, säger Axel Wenblad, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Även trollingfisket efter lax begränsas. I föreslaget sägs att bara en lax får behållas per fiskare och dag vid trollingfiske. Det ska vara en fenklippt (odlad lax) och den ska föras i land hel. All vild lax ska varsamt återutsättas.

Ministerrådet

Kommissionen har nu lämnat sitt förslag för vidare behandling och beslut i Ministerrådet.  Därmed är det upp till EU:s 27 ministrar, där Sverige representeras av Näringsminister, Ibrahim Baylan. Enligt planerna så ska ministerrådet träffas den 11 och den 12 oktober.  

– Går Kommissionens förslag nu igenom så får vi äntligen ett regelverk som stoppar fisket på blandbestånd och i stället styr fisket till de bestånd som tål ett uttag. Då har vi en chans att börja kunna bygga upp även våra allra svagaste vildlaxbestånd i samtliga älvar och åar runt hela Östersjön, säger Claes Bourghardt ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen och Thomas Johansson generalsekreterare för densamma.

Ladda Ned PDF (arbetsmaterial)

Fakta:

Lax får endast fiskas i Bottniska viken samt delar av Ålands hav (ICES delområde 30 och 31 samt halva 29) Detta innebär att allt fiske efter lax i uppväxtområdena i södra Östersjön förbjuds.