På vår hemsida laxskyddare.se finns nu en ny sida med de företag och organisationer som valt att bidra till vårt arbete för att lösa in och arrendera fiskevatten/fiskeplatser, forskning och andra konkreta insatser som Stiftelsen gör längs hela Östersjökusten.
– Vi har fått flera frågor från företag och organisationer om inte de också kan bli laxskyddare, som enskilda och familjer redan kan, så därför lanserar vi nu Laxskyddare Företag, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Välkomna

Alla företag, stora som små, är välkomna att bidra till Stiftelsen arbete. De företag och organisationer som blir laxskyddare får sin logotyp med på laxskyddare.se och som tack får de även ett vackert diplom.
– Så nu utmanar vi alla företag, förvaltningsorganisationen och andra organisationer att haka på de företag och organisationer som redan är Laxskyddare Företag. Vill du och ditt företag eller organisation vara med i arbetet för att skydda vild lax och vild öring, kontakta oss så ser vi till att din logotyp kommer med på laxskyddare.se så att alla kan se att ni är med och stödjer oss.
Vill du eller ditt företag eller er organisation bli laxskyddare – kontakta oss på mikael@balticsalmonfund.com så skickar vi mer information.