För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska.

Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med ett stort lokalt engagemang lyckats köpa hela 75 procent av laxkvoten, 1 500 laxar som nu får möjligheten att vandra upp i Vindelälven istället.

LÄS MER PÅ STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXENS HEMSIDA >>