Människan har haft ett speciellt förhållande til lax i tusentals år – något som filmaren Johan Granstrand tagit fasta på i en ny, färska dokumentärfilm som du kan se, helt gratis, på bio vid en exklusiv förhandsvisning den 20 februari i Skellefteå.

– Min egen fascination började med att jag fick en lax och sen var jag också fast i den nästan ångestdrivna jakten på denna fisk. När jag sedan skulle göra en film så är detta detta förhållande som jag ville spegla på olika sätt och från olika vinklar. Vi har ett speciellt förhållande till laxen och den betyder oerhört mycket för ett vatten och en hel bygd i de var där den finns. Det finns något mycket ursprungligt i hur vi ser på laxen, säger Johan Granstrand. 

I tusentals år har människa och lax levt sida vid sida. Det var laxen som möjliggjorde

våra allra första nordliga bosättningar under jägarstenåldern och den bidrog till hälsa och välstånd under tusentals år fram till industrialiseringen. Men sen ändrades laxen och människans relation och vi ödelade vi genom flottledsrensning, vattenkraftsutbyggnad och överfiske hela laxens värld. Men det släktskap som vi byggt upp under tusentals år lever kvar inom oss och är idag kanske det enda som kan rädda laxen från utrotning. Om det speciella bandet, människans nedärvda gemenskap med laxen, handlar den här filmen. Svensk dokumentär från 2024 av Johan Granstrand.

Med stöd av Film i Västerbotten så kan du nu se Johan Granstrands dokumentär – på bio. 

Tisdag den 20 februari kl 19:00 på Biostaden Aveny, torget Skellefteå.