Årets laxsäsong kan bli den sämsta på många år befarar Havs- och Vattenmyndigheten och förklaringen kan vara att det är ont om mat i havet:
– Har de (laxarna) svårt att hitta föda under sin första tid ute i havet så har de svårt att växa ifrån sina fiender. Det kan vara så att leken för andra arter såsom strömmingen inte var så god för några år sedan, säger Håkan Carlstrand utredare på myndigheten i en intervju med Radio Norrbotten.

Stiftelsen för Östersjölaxen sammanställer varje år information från förvaltningsorganisationerna i älvarna och åarna, de vatten som nu ser att det vandrar upp oroväckande lite lax och öring.
– Vi har precis sammanställt det vi kallar för laxsvepet, en rundringning som görs när vi kommit ungefär mitt i säsongen, det vill säga nu. Den samlade bilden är att det vandrar upp betydligt mindre antal laxar och öringar. Det finns några få undantag, däribland Mörrumsälven, men alla älvarna i norra Sverige rapporterar samma sak – få laxar, betydligt färre öringar, lågt och varmt vatten, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Håkan Carlstrand i Radio Norrbotten

Fiskräknare

De  fiskräknare som finns i en del älvar talar samma tydliga språk – få fiskar.

– Det här har vi varnat för i flera år. Det har bedrivits ett överfiske på strömming med stora trålare i Östersjön i flera år och det är fisk som många andra fiskar äter och lever av. Nu finns det en uppenbar risk för att det är slut mat i havet för lax och öring. Yrkesfisket har dessutom bytt till sig mer lax av danskarna och ytterligare 3 000 laxar ska fiskas efter den svenska kusten. Lax som inte verkar finnas. Sverige har bytt sill/strömming, som det heller inte finns, till det danska fisket. Detta är en bedrövlig förvaltning då det är uppenbart att den sista fisken ska fångas trots att alla tecken visar på en fullständig kollaps, fortsätter Thomas Johansson.

Här kan du ladda ned Laxsvepet 2023 (pdf-fil som öppnas i eget fönster)