ICES, det Internationella forskningsrådet, tar årligen fram rådgivning för fisket i Östersjön. Rådgivningen är till för att skydda och bevara även de svagare bestånden som påverkas av fisket och det är hårda rekommendation som ICES nu lämnar inför 2024.

ICES rekommenderar fortsatt fiskestopp på uppväxtområdena i södra Östersjön men utökar nu detta att även gälla Bottenhavet. 

– Från Stiftelsen så välkomnar vi ICES mycket restriktiva rådgivning. Det är en allvarlig situation för bl.a. Ljungans laxbestånd. ICES rekommendationer är utifrån den bekymmersamma situation som den vilda laxen befinner sig med svaga bestånd, överfiske och miljöpåverkan. Kan vi låta våra bestånd få en chans att återhämta sig så kommer de så småningom att tåla ett hållbart fiske, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen. 

ICES rådgivning kring fiskemöjligheter 2024

ICES rekommenderar att enligt MSY-metoden bör fångsten av lax i det blandade beståndet vid havsfiske (både kommersiellt och rekreativt i offshore- och kustområdena) vara noll 2024.

ICES rekommenderar att det inte bör finnas någon fångst av vild lax i svaga vattendrag i AU 5 (Tyskland, Polen och Baltstaterna) och i Ljungan i AU 3 år 2024.

ICES anser att om havsfisket kan begränsas till befintligt kustfiske under lekmigrationen (början av maj till slutet av augusti) i Bottenviken, kommer den totala havsfångsten (både kommersiellt och rekreationsmässigt) i detta område kunna vara högst 60 000 laxar.

ICES råd om bevarandeaspekter

ICES rekommenderar att förvaltningsåtgärder bör implementeras för att minska biologiska risker förknippade med att uppföd lax felvandrar till vilda älvar och åar. Detta är särskilt viktigt i havsområden med stängt laxfiske, där ett ökat överskott av återvändande odlade laxar kan förutses när blandbeståndsfisket till havs stängs. 

Förvaltningsåtgärder skulle kunna innefatta ett ökat fiske i älvar med enbart uppfödd lax och (eller) minskad utsättning av uppfödd laxsmolt.

Baserat på en mer ekosystembaserad förvaltning rekommenderar ICES att:

• All icke-fiskerelaterade dödlighet av människor bör minimeras, och

  • Åtgärder inriktade på att förbättra vattendragens livsmiljöer och migrationsmöjligheter är viktiga, särskilt i vattendrag som har de svagaste bestånden, som vanligtvis lider av minskad reproduktionsframgång på grund av försämring av sötvattenshabitat.

Här kan du läsa ICES rapport:

ICES

Vill dus stödja Stiftelsens arbete för att skydda den vilda laxen och den vilda öringen – bli laxskyddare.

Här kan du läsa mer.