Den 19 – 20 oktober kommer konferensen Fiskeforum att hållas på Hasselbacken i Stockholm. Stiftelsen för Östersjölaxen är medarrangör tillsammans med HaV, Jordbruksverket, Sveaskog, Sportfiskarna, Landsbygdsnätverket och Svensk Sportfiskehandel.

Nu är det äntligen dags igen, efter två års uppehåll på grund av pandemin:

I närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf

2019 etablerades en årligt återkommande konferens om fisk och fiskeutvecklingsfrågor. Konferensen som heter Fiskeforum kunde tyvärr inte genomföras under 2020 och 2021 på grund av Corona-pandemin. Den 19-20 oktober 2022 är det nu äntligen dags igen. Denna gång på temat Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer:

https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/kalender/kalenderaktiviteter/fiskeforum2022.5.11d88f1017dc8129176d0bee.html

Anmäl dig här:

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=9546&key=556