Förra året, 2021, gjorde Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening en brandkårsutryckning sedan fiskerättsägaren och sportfiskaren Daniel Persson slagit larm om att det fanns laxfällor utsatta i Ljungans mynning.

Stiftelsen kontaktade Länstyrelsen i Västernorrland som kunde konstatera att de som myndighet inte kunde agera då det saknades regler. Även Havs- och Vattenmyndigheten kontaktades som beklagade att det fanns ett kryphål i regelverket. Myndighetens Håkan Carlstrands besked förra sommaren var att regelverket nu skulle ses över men just då kunde inget göras från myndighetens sida.

Avtal

Lösningen fick då bli att lösa in fällorna via ett avtal med den aktuella yrkesfiskaren. 

– Ljungans laxbestånd är ett av de tre mest hotade bestånden i Sverige tillsammans med Åbyälven och Vindelälven. Vi kände att vi var tvungna att göra något och tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening kunde vi förhandla fram ett avtal så att fällorna plockades bort, berättar Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Översyn

Nu har Havs- och Vattenmyndigheten gjort en översyn av sitt regelverk och skyddet för Ljungans vilda lax har förstärkts:

HaV skickade den 13 april 2022 ut ett förslag till ändrade regler för fiske av lax i Östersjön, fiske med fasta redskap i Norrland och fiske i Ljungans fredningsområde.

HaV har den 17 maj 2022 beslutat om ändrade regler för detta fiske och de nya föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022. De nya reglerna innebär ett ökat skydd för laxbestånden i särskilt Ljungan och Vindelälven och att andra än yrkesfiskare vid fiske på Norrlandskusten högst får använda två fasta redskap högre än 1,5 meter. 

– Hatten av för Havs- och Vattenmyndigheten. De har agerat så snabbt som vi kan begära och nu är de vilda bestånden i Ljungan och Vindelälven bättre skyddade. De kryphål som funnits i regelverket för Ljungan är tilltäppt, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.