Stiftelsen Världsnaturfonden, WWF, rödlistar nu laxen som art vilket betyder att WWF avråder från att äta lax.

Rådet ges i WWFs Fiskguide som är en samling råd gällande förnärvarande runt. 80 olika fiskarter och skaldjur. Det är en konsumentguide som syftar till att vi som konsumenter ska göra mer hållbara val.

Guiden tar upp flera olika hållbarhetsparametrar som är viktiga för att göra en bedömning av hur hållbart ett fiske, eller en fiskodling är. Fisk och skaldjur får efter utvärdering sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen.

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in. För odlade arter granskas även var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen, liksom anställdas sociala och etiska rättigheter.

Fiskguiden tar upp cirka 80 olika arter och ger en så detaljerad bild av vilka val som är mer eller mindre hållbara. En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.

WWF

N’r det gäller laxen så är WWFs råd: