Sjuka och skadade laxar engagerar inte bara sportfiskare utan en bred allmänhet. Nu hoppas Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på ännu mer engagemang och att fler rapporterar sjuk fisk.

– Vi är helt beroende av information från allmänheten och vi har en rapportsida på vår hemsida som vi hoppas att fler ska hitta till och att fler ska rapportera så att vi får in mer data att jobba med, säger Hampus Hällbom, veterinär.

Rapportformuläret på SVAs hemsida kan bestämma din position om du tillåter att telefonen plockar upp GPS-koordinater, så du kan rapportera direkt, på plats. Ta sedan bilder och en video (om du kan), gärna många bilder och skicka med. Det ger SVA ett ännu bättre underlag. Det räcker med en rapport om du hittar flera fiskar på en plats, det går att lämna information i ett fritextfält.

– All den information som vi samlar in bildar underlag för fortsätta undersökningar där vi försöker kartlägga var det kan befaras att sjukdom brutit ut, i vilken mängd och omfattning, fortsätter Hampus Hällbom.

– Det är en viktig del i kartläggningen.

Statistik

Alla inskickade rapporter resulterar inte i att SVA går vidare med undersökningar eller att du som rapporterar kommer att få tillbaka ett svar men SVA sammanställer statistik och annan information som du kan ta del av på hemsidan.

– Det är vårt sätt att ge tillbaka så att säga, att visa att alla rapporter som kommer in faktiskt blir något och rapporterna är viktiga och mycket värdefulla.

Undersökningarna går just nu ut på att försöka att få svar på varför fiskarna, lax och öring blir sjuka och det finns sjukdomar där forskarna bara kommit en liten bit på väg.

– Vi har sjukdomar, exempelvis den så kallade Red Skin Disease där orsaken eventuellt kan vara en bakterie men vi är inte säkra. Här behövs mer forskning, mer undersökningar och mer data och även om vi är ute på fältet så kan vi inte vara överallt.

Tiamin

Ett spår som Statens Veterinärmedicinska Anstalt försökt gå till botten med är Tiamin.

– Tiamin är ett viktigt ämne, det råder ingen tvekan om det, men det vi ville få svar på var om Tiamin kunde spela en avgörande roll och vi har undersökt sjuka och till synes friska fiskar för att se om Tiaminhalten i blodet påverkats. Vi har injicerat Tiamin i fiskar för att mäta skillnader och vi har mätt över tid men kan inte se att Tiamin har en avgörande betydelse. Mängden Tiamin i döda fiskar är densamma när vi tagit prover två timmar efter döden som efter tio timmar. Mängden Tiamin i sjuka fiskar skiljer sig inte mätbart från friska fiskar så vi kan inte se att Tiamin skulle vara en huvudorsak, säger Hampus Hällbom.

Så varför blir laxen då sjuk?

– Med betoning på att det här är vad vi tror så vore det ologiskt om det inte handlade om flera orsaker som när de sammanfaller, när flera av de här orsakerna så att säga slår till samtidigt så blir fisken sjuk. Friska fiskar kan ha mekaniska skador, sår som de fått under vandring, utan att de blir svampangripna. Friska fiskar kan klara lågt vattenstånd, varmt vatten utan att bli sjuka men när flera saker inträffar samtidigt så blir fiskar sjuka och pekar det mot att där kan förklaringen finnas.

Det här kan tolkas som att forskarna och veterinärerna famlar i blindo men riktigt så ser inte situationen ut.

– Nej, det skulle jag inte säga. Forskning går mycket ofta ut på att utesluta saker och vi har kommit en bit på väg med att kunna göra just det. Även om det ibland kan kännas frustrerande att inte få svar på alla frågor så kan vi plocka bort faktorer, vi kan tona ned faktorer och med hjälp av allmänheten så hoppas vi nu kunna ta några steg till.

Checklista

. Fotografera fisken – ta en video

. Ta reda på, noga, var du är, din position. Rapporterar du på plats så kan SVAs hemsida plocka fram din position om telefonen är inställd på att känna av GPS-koordinater

. Fyll i formuläret och lämna så mycket information som du kan. Om du inte har automatiska GPS-koordinater, beskriv geografiskt var fyndet har gjorts under ”vattensystem” och ”fyndplats”, ex ”Laxälven” och ”precis nedströms storforsen”

. Bifoga bilder och eventuell video 

Här hittar du rapportsidan:

https://rapporterafisk.sva.se