Sedan tre tillbaka har Stiftelsen för Östersjölaxen, i samarbete med Östersjölaxälvarnas förvaltningsorganisationer, sammanställt årliga rapporter om fiskekortsförsäljningen i de svenska Östersjölaxälvarna. Sammanställningen visar att det säljs fiskekort i dessa älvar för drygt 16 miljoner kronor årligen. Fisket efter lax och havsöring omsätter dock betydligt mer pengar än så genom sportfiskarnas utgifter för utrustning, resor, guider, mat och logi.

Försäljningen av fiskekort, och siffran 16 miljoner, kan kompletteras med den summa som Havs- och vattenmyndigheten kommit fram till, i sin årliga enkätstudie om det svenska fritidsfisket. Enligt studien uppgår fritidsfiskets totala utgifter till ca 14 miljarder kronor årligen. Fiskekort utgör endast ca 4 procent av denna summa. Om man antar att det är representativt även för sportfisket i Östersjölaxälvarna kan man räkna upp de 16 miljoner kronor som omsätts i fiskekort till ca 400 miljoner kronor i totala utgifter. 

God fiskförvaltning skapar tillväxt och sysselsättning 

Mycket av dessa utgifter avsätts lokalt i form av utgifter för mat och logi, men även guidning och utrustning. Det skapar i sin tur förutsättningar för näringsliv och sysselsättning på landsbygden utmed våra Östersjölaxälvar. Här finns en stor utvecklingspotential eftersom betalningsvilja är intimt sammankopplad med fångstchans när det gäller sportfiske. Ju högre chans det är att fånga en lax eller havsöring, desto mer är man villig att betala för upplevelsen. Det är alltså i grunden en fråga om god fiskförvaltning. 

– Det handlar om hur vi på bästa och mest hållbara sätt ska ta till vara på den fantastiska resurs som våra vilda lax- och öringsbestånd är. Kan vi bygga upp dessa bestånd så de återigen blir starka och livskraftiga så skapar vi också företagande och arbetstillfällen längs våra åar, älvar och kuster, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen. 

För värdefull för att bara fångas en gång 

Idag bedrivs yrkesfiske efter lax delvis på hotade bestånd. Dessutom efter fisk som många av oss inte bör äta. Livsmedelsverket avråder nämligen barn, unga och kvinnor som vill skaffa barn från att äta feta fiskarter från Östersjön mer än två till tre gånger per år. Det gäller exempelvis vår lax som innehåller för höga halter av PCB och dioxin. 

– Det är märkligt och ur samhällsekonomisk synpunkt helt bakvänt att fiska upp fisk som en stor del av vår befolkning inte bör äta. Speciellt som det finns andra, lönsammare och bättre sätt att nyttja denna resurs på, fortsätter Thomas Johansson. 

 

De flesta laxar som fångas i sportfisket släpps tillbaka. Ser vi till uttaget från det svenska sportfisket i de vilda Östersjölaxälvarna år 2021 så handlar det om 8 922 laxar. Det innebär det att varje sportfiskad Östersjölax omsätter drygt 40 000 kronor – eller är värd drygt 40 000 kronor beroende på vilka ord du väljer att använda. 

– Ett utbyggt sportfiske och en utvecklad sportfisketurism är en fantastisk möjlighet för alla som bor längs de här älvarna, åarna och vattnen att skapa och bygga upp lönsamma verksamheter samtidigt som vi på ett klokt och hållbart sätt kan stärka och förvalta våra bestånd för kommande generationer, säger Thomas Johansson. 

Kontaktinformation:

Thomas Johansson
070-581 70 29