Åbyälvens inför nu en så kallad ”no kill”-regel i älven vilket betyder att lax inte får tas upp och slås ihjäl. Den ska återutsättas efter fångst.

– Det är en naturlig och logisk åtgärd mot bakgrund av hur få fiskar som återvandrat för att leka i älven på senare år, säger Mikael Bergh, Föreningen Åbyälvens nedre FVO.

Åbyälvens bestånd av lax anses vara hotat enligt det internationella havsforskningsinstitutet ICES. Åbyälvens en av av tre svenska älvar som har fått samma negativa status – de övriga två är Vindelälven och Ljungan.

– Det är ett allvarligt läge, för att inte säga mycket allvarligt då vi också ser att återväxten, mängden yngel och småfisk är dålig. Det ser vi efter ha gått igenom och analyserat det elfiske som Länstyrelsen gjort under flera år, fortsätter Mikael Bergh.

I den senaste rapporten, en inventering gjord tillsammans med Ecogain 2021 står det:

De naturliga bestånden av lax och havsvandrande öring som finns i Åbyälven är numera svaga jämfört med tidigare. Vissa sträckor restaurerades i början av 2000-talet och fick då återetablerade lekområden för lax, men det finns fortfarande flottledsrensade partier kvar att se över. Dessa innefattas i den åtgärdskartering av älvens huvudfåra som fiskevårdsområdet kommer genomfört tillsammans med Skellefteå kommun 2021.

– Det är tyvärr det bistra läget och det är mot bakgrund av det som vi nu inför nya regler för fisket i älven. Varje lax är oerhört viktig för beståendets överlevnad, säger Mikael Bergh.

Samtidigt skärps kontrollavgifter för att avliva lax från 2200 kronor till 4000 kronor.