EU:s ministerråd har nu enats om 2022 års förvaltning och kvoter. Det är en seger för alla de som arbetat för att begränsa fisket efter vild lax i Östersjön. Yrkesfiske till havs kommer att starkt begränsas i den södra delen av Östersjön (laxens uppväxtområden) endast kustfiske kommer att vara tillåtet längs den svenska och den finska Östersjökusten

Begränsningar av fisket gäller från norr om Stockholm (59°30’N) och från 1 maj till den 31 augusti. Kvoten för fångad lax skärs ned med 32 procent till 63 811 laxar vilket kan jämföras med 2021 års kvot på 94 496 laxar. Hela kvoten ska alltså fångas norr om Stockholm.

– Dagens beslut är en stor seger för den vilda laxen och ett stort steg i rätt riktning. Idag har alla som värnar om den vilda laxen anledning att fira, säger Claes Bourghardt, ordförande i Stiftelsen för Östersjölaxen

Trendbrott

– Ministerrådets beslut, utifrån ICES rekommendationer visar hur allvarligt läget är för den vilda laxen och det här är ett trendbrott. Nu begränsas fisket efter vild lax i Östersjön, något vi har slagits för länge, säger Axel Wenblad styrelseledamot i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Beslutet är också en seger, i förlängningen, för en mer lokal förvaltning av bestånden av vild lax, något som också Stiftelsen för Östersjölaxen har jobbat hårt för.

– Den vilda laxen är illa ute i en del av våra älvar, Vindelälven, Åbyälven och Ljungan. I de älvarna klassas bestånden som hotade av ICES och det är viktigt att komma ihåg att bara därför att det finns gott om lax i en älv så innebär det inte att det finns gott om lax i en närliggande älv eller i alla älvar. Det är därför det är så viktigt att våra bestånd förvaltas lokalt och dagens beslut är ett viktigt steg i den riktningen, säger Thomas Johansson generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.   

Det formella beslutet går att läsa i sin helhet, med alla arter, alla kvoter på Vattenmyndighetens hemsida: 

Under ministerrådet den 11-12 oktober beslutade EU:s fiskeministrar att göra stora sänkningar i fisket av lax i huvudbassängen (SD 22-31). Förbud mot riktat laxfiske införs också mellan ICES SD 22 och upp till södra del av SD 29 tills 59°30´N, samt i område utanför 4 NM utanför baslinjen norr om 59°30´N. I samma område som riktat yrkesfiske på lax förbjuds, regleras också fritidsfiske av lax på EU-nivå med en bag limit på en fettfenklippt lax per person per dag.

https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2021-10-12-ostersjons-fiskekvoter-for-2022-klara.html