En fisk är inte gjord för att vara på land och så snart du lyfter upp den ur vattnet så slutar dess gälar att fungera – fisken kan inte andas för att uttrycka det enkelt. Fiskar har också ett viktigt skyddande lager av slem närmast kroppen som skyddar mot svampangrepp och sjukdomar – därför att det mycket viktigt att du behandlar en fångad fisk mycket försiktigt.

  • 1. Underdimensionera inte din utrustning. Använd anpassade grejer så du kan drilla fisken hårt och under så kort tid som möjligt för att undvika onödigt höga mjölksyrenivåer.
  • 2. Använd gärna en stor och knutfri håv när du landar fisken. Undvik att stranda fisken.
  • 3. Se till att alltid ha våta händer när du tar i en fisk. Torra händer skadar fisken slemskikt och kan orsaka fisken allvarliga infektioner.
  • 4. Använd alltid tång eller peang när du krokar av fisken.
  • 5. Undvik att lyfta fisken upp ur vattnet.
  • 6. Vill du ta en bild på fisken?  Lyft fisken snabbt, just över vattenytan, ta en eller två snabba bilder och sänk sedan ner fisken under vattnet igen.
  • 7. Håll fisken i stjärtspolen och långt fram under bröstfenorna. Då får du ett bra grepp och fiskens inre organ utsätts för minimal påfrestning. Lyft aldrig en fisk i stjärtspolen, hängandes med huvudet neråt. Risken finns att fiskens ryggrad kan skadas.
  • 8. När du sätter tillbaka fisken, håll fisken mot strömriktningen så syrerikt vatten får strömma genom fiskens gälar. Stöd fisken så länge som det krävs för att fisken ska kunna hålla balansen och själv kan simma iväg.
  • 9. Avstå fiske när det är varmare än 18 grader i vattnet. En hög vattentemperatur försvårar för fisken att återhämta sig och ökar dödligheten avsevärt.

Mjölksyra

En fisk är hårt stressad efter det att den fångats. Kroppen är fylld av mjölksyra efter det att den drillats och fångats. Huruvida den kan sättas tillbaka och om den kommer att klara sig hänger därför i mycket hög grad för hur du som fiskare hanterar fisken – efter det att den har fångats. En fisk som inte lyfts ur vattnet, som hanteras en mycket kort stund och sedan sätts tillbaka närmast omgående har betydligt större chanser att återvända till vattnet i gott skick med god chans till överlevnad. En fisk som lyfts upp ur vattnet, som ska hanteras, mätas och vägas med torra händer, som kanske tappas i gräset, eller dras upp i gräset har betydligt sämre möjligheter att överleva en sådan hantering.

Därför – Keepemwet – blöt dina händer och hantera den fisk du tänker sätta tillbaka såp kort som det bara är möjligt.