Vattenkraft ska inte längre klassas som en hållbar energikälla enligt ett förslag från EU-kommissionen. Vattenkraften finns inte med på den lista med gröna och hållbara investeringar som kommissionen föreslår.

– Vattenkraften är absolut nödvändigt för den svenska elförsörjningen men är på inget sätt miljövänlig. Bara för att vi är beroende av detta energislag så går det inte att bortse från fakta. Den påverkan vattenkraften gör lokalt på ekosystemen i våra älvar och åar är fullständigt förödande. Vi har idag bara en bråkdel kvar av våra forna laxbestånd och ålen är snart borta från våra vatten för alltid. Vi behöver vattenkraften och vi måste försöka göra den så miljövänlig som möjligt men den kommer alltid att ha en stor påverkan lokalt, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Strid

Listan är ett förslag och det lär bli strid om den svenska vattenkraften.

– Det lär det bli och det är inte på något sätt säkert att listan kommer att se ut som den gör idag. Det har redan blossat upp en politisk strid där regeringen fått kritik för att ha varit för passiv men från vår sida, vi som jobbar med att skydda lax och öring, så är detta ett steg i rätt riktning. Vattenkraften har en mycket stor miljöpåverkan. det går inte att bortse från det, säger Thomas Johansson.